Följ oss på Facebook

Anlita oss på Måleritjänst och utnyttja ROT-avdraget - 30 % billigare Så här fungerar rotavdraget

Du använder rot- och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Om du får rot- eller rutarbete som förmån redovisar din arbetsgivare detta på din kontrolluppgift. Därefter får du det förifyllt i din deklaration.

Om du anlitar en person med A-skatt får du göra rotavdrag med ett belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

Du får däremot inte

  • rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus
  • för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus.   

Rutavdrag

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

Hushållsarbete som kan ge rätt till rutavdrag:

  • städning och tvätt
  • barnpassning, omsorgstjänster och
  • enklare trädgårdsarbete.

Rot- och rutavdragets storlek

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.
Se hur mycket rot- och rutavdrag du använt

I Skatteverkets tjänst Rot & rut kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura.

Informationen i tjänsten baseras enbart på de ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats. Skattereduktion på rot- och rutarbete som du fått som löneförmån av din arbetsgivare syns inte i tjänsten.