Följ oss på Facebook

Kvalitetspolicy


För Måleritjänst AB är kvalitet ett helhetsbegrepp som innefattar såväl vad vi erbjuder våra kunder som hur och när vi utför det. Kvalitet för oss innebär att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredställs samt att våra anställda trivs och har en bra arbetsmiljö.

  • Det skall vara ett nöje att köpa tjänster och produkter från Måleritjänst AB.
  • Det skall vara ett nöje att säjla tjänster och produkter från Måleritjänst AB.
  • Det skall vara ett nöje att producera tjänster och produkter från Måleritjänst AB.

Kvalitetsarbetet omfattar all verksamhet hos oss. För oss är det viktigt att göra rätt från början. Kvalitetsarbetet är en kedja från kalkyl och anbud till produktion och garanti där varje länk skall vara stark.
Vi organiserar och strukturerar arbete med kvalitetsmål, egenkontroll och uppföljning.
Verka för att känslan av ansvar för miljön skall utvecklas hos personal på alla nivåer.
Vi har samma krav på våra leverantörer, underentreprenörer och konsulter som vi har på oss själva.